Praca Usługi

Co to jest uproszczona księgowość

Co to jest uproszczona księgowość

Co to jest uproszczona księgowość: właściciele małych oraz średnich firm prowadząc działalność muszą się zdecydować na daną formę księgowości. Wybór dokonany może być spośród księgowości uproszczonej, jak i także księgowości pełnej. Duże firmy nie mają takiego problemu. Bowiem są zmuszeni przez przepisy prawa do prowadzenia pełnej rachunkowości.

Księgowość pełna

kursy księgowości online dla pracowników biur rachunkowych
kursy księgowości online dla pracowników biur rachunkowych

Zacznijmy sobie od księgowości pełnej. Jest to księgowość bardzo precyzyjna oraz także szczegółowa. W związku z tym jest ona dosyć skomplikowana. Szczególnie, aby prowadzić ją osobiście. Najczęściej prowadzeniem takowej księgowości zajmują się księgowe biura, które posiadają wiedzę odpowiednią czy też zasoby ludzkie. Zobowiązani do prowadzenia księgowości są: spółki cywilne, spółki handlowe (kapitałowe, osobowe oraz spółki w organizacji), jak i także osoby fizyczne, cywilne spółki osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych czy też partnerskie spółki jeśli przychody netto za rok poprzedni wyniosły przynajmniej równowartość dwóch milionów euro.

Funkcją podstawową rachunkowości w pełnej jest obliczanie samego podatku, który zapłacić należy. Jednak poza tym daje nam dużo więcej możliwości. Pozwala na analizę dokładną sytuacji firmy finansowej. Prowadzenie handlowych ksiąg umożliwia kontrolę bieżącą finansowych spraw przedsiębiorstwa. Możemy także dokonywać prognoz na przyszłość na podstawie zdarzeń bezpośrednio z przeszłości. Takowe prowadzenie księgowości pozwala nam na zarządzenie najefektywniejsze przedsiębiorstwem.

Księga rachunkowa

Księgowość pełna polega na prowadzeniu rachunkowych ksiąg. Do rachunkowych ksiąg zaliczyć można między innymi: inwentarz składników pasywów oraz aktywów, księgo pomocnicze z zestawieniem sald kont, dziennik czy też księgę główną z zestawieniem obrotów oraz także sald jej kont. Odpowiedzmy sobie na pytanie kiedy dane przedsiębiorstwo zobligowane jest do prowadzenia pełnej księgowości? Tak naprawdę pełną księgowość  zawsze prowadzą spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne czy też przedsiębiorstwo, która przekracza dochód w wysokości dwóch milionów euro w rocznej skali. Z kolei księgowość uproszczoną prowadzić mogą osoby, które prowadzą działalność gospodarczą jednoosobową czy też niewielką firmę. Zasady uproszczone rachunkowości dotyczą także partii politycznych, stowarzyszeń, fundacji czy też związków zawodowych.

Charakterystyka uproszczonej księgowości

Co to jest uproszczona księgowość
Co to jest uproszczona księgowość

Księgowość uproszczona obejmuje tak naprawdę zasady proste gromadzenia finansowych danych. Jest o wiele prostsza oraz wiele osób się decyduje na prowadzenie jej w sposób samodzielny. Istnieją trzy formy podstawowe prowadzenia księgowość uproszczonej. Pierwsza to Księga Przychodów i Rozchodów. Jest to najczęściej spotykana firma jeśli chodzi o ewidencjonowania przychodów oraz kosztów. Księga Przychodów i Rozchodów jest narzędziem księgowym, które służy do ewidencji bieżącej księgowej. W księdze tej ewidencjuje się wszelkie wydatki, jak i także wszelkie przychody. Jeśli nie ma przychodu osiągniętego to przedsiębiorca w ogóle nie musi płacić podatku.

Druga forma to karta podatkowa. Nie wszyscy mogą skorzystać z niej. Istnieją pewne ograniczenia do rodzajów pewnych działalności. Sama wysokość podatku zależna jest bezpośrednio od liczby pracowników oraz także rodzaju działalności prowadzonej. Podatek jest obliczany stawka procentową od przychodu uzyskanego. Forma trzecia to zaś ryczał ewidencjonowany. Bardzo podobnie jak w przypadku karty podatkowej, nie każdy z przedsiębiorców skorzystać może z tejże formy. Ewidencjonowany ryczał to podatek od przychodów, a nie jak w przypadku form pozostałych opodatkowania od dochodów. Musimy od razu zaznaczyć, że księgowość uproszczona jest bardzo popularną oraz znacznie łatwiejszą formą ewidencji przychodów, jak i także wydatków. Jednak nie daje nam obrazu kompleksowego finansowych działań w firmie. Ciężko na podstawie tychże danych zaplanować sam rozwój przedsiębiorstwa czy też przeprowadzić analizę dokładną jeśli chodzi o finanse firmy.

Jakie są różnice pomiędzy księgowością pełną a księgowością uproszczoną?

biuro rachunkowe Szczecin
biuro rachunkowe Szczecin

Jakie są w ogóle wady oraz zalety tychże sposób ewidencjonowania przychodów oraz wydatków? Na pewno rachunkowość uproszczona jest znacznie mniej skomplikowana oraz także mało kosztowną. Możemy w zasadzie ją prowadzić w sposób samodzielny bez pomocy profesjonalnych biur rachunkowych. Jednak jak każde rozwiązanie ma także wady. Jedną z nich jest to, że takowa forma prowadzenia ewidencji nic nie mówi praktycznie o stanie firmy. Z kolei pełna księgowość daje nam pełny obraz kondycji naszej firmy oraz do tego możliwość analizy szczegółowej finansów. Takowa forma jest trudna do samodzielnego prowadzenia. W związku z tym nakłada cały szereg obowiązków, jak i także wymagań. W związku z powyższym mamy pełną świadomość czym oznacza pełna księgowość, jak i także czym jest księgowość uproszczona. Dla małych firm oraz jednoosobowych działalności stawiajmy na księgowość uproszczoną.